Toparymyz

gapagy
 • Simon Qin
  Simon Qin

  Dörediji, baş direktor
  Guilin tehnologiýa uniwersitetiniň “GUT” daşary ýurt dil bölümini tamamlandan soň, Simon 2005-nji ýylda halkara söwda we logistika pudagyna girip başlady. Halkara üpjünçilik zynjyrynyň işinde 17 ýyldan gowrak amaly iş we dolandyryş tejribesi bar we şeýle Europeewropada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada halkara işewürlik, import we eksport söwdasy, bazarlar we işewürlik medeniýeti bilen tanyş.Mundan başga-da, Simon iňlis dilini diňlemekde, gürlemekde, okamakda we ýazmakda ökde.

 • Amy Sun
  Amy Sun

  Bilelikdäki esaslandyryjy, CFO
  Amy Liaoning Tehnologiýa Uniwersitetini logistika in engineeringenerligi hünäri bilen tamamlady.Medoc-a girmezden ozal, Amy iri maliýe maýa goýum kompaniýalarynda 12 ýyllyk maliýe dolandyryş tejribesine eýe.Döwrebap kärhananyň işi we iş tertibi bilen tanyş we halkara logistika teoriýasyny ökde.

 • Eda Li
  Eda Li

  Bilelikdäki esaslandyryjy, Howa direktory
  Eda howa gatnawy biznesinde 10 ýyldan gowrak amaly iş tejribesine eýedir we halkara howa gatnawy import we eksport biznesi we logistika bilimleri bilen gaty tanyş; EXW, FOB, CIF, DDU ýaly dürli söwda şertlerinde iş amallary bilen tanyş, DDP, DAP we ş.m. Müşderiler bilen güýçli jogapkärçilik duýgusy we hünär ussatlygy bilen aragatnaşyk saklamaga ökde.

 • Jessika Qiu
  Jessika Qiu

  Bilelikdäki esaslandyryjy, Deňiz müdiri
  Jessika, ýük daşamak işini alyp barmakda 7 ýyldan gowrak tejribe toplap, halkara ýük daşama amallary, esasanam Demirgazyk Amerikanyň we Günorta Amerikanyň bazar ugry bilen gaty tanyş;mylaýym iş garaýşy, ak ýürekli, oňyn we optimistik.