Klassiki ýagdaýlarymyz

/ biziň klassiki ýagdaýlarymyz /

Mýunhen filarmoniki saz gurallaryny daşamak meselesi

2018-nji ýylyň aprelinde Germaniýanyň Mýunhen filarmoniýa orkestri Guanç Guangzhououda çykyşyny tamamlandan soň, toparymyz 3 million ýewro bahasy bolan gymmat bahaly saz gurallaryny Germaniýanyň Frankfurt şäherine gaýtarmaga jogapkärdi.

“Audi” toparynyň ýaryş howa gatnawy meselesi

2017-nji ýylyň iýul aýynda Hytaýyň Zhuhai şäherinde Hytaýyň superkar çempionaty geçirildi.“Audi” topary ýaryşa gatnaşmak üçin üç sany “Audi R8 LMS GT3” awtoulagyny iberdi.Thearyş gutarandan soň.Toparymyz takmynan 15 million CNY ulagy howa arkaly Germaniýanyň Frankfurt şäherine gaýtarmak üçin jogapkärdi.

/ biziň klassiki ýagdaýlarymyz /
/ biziň klassiki ýagdaýlarymyz /

Umumy elektrik gidro enjamlaryny daşamak meselesi

2019-njy ýylyň iýun aýynda Hytaýyň “Bir guşak bir ýol” strategiýasyna bil baglap, toparymyz 200 tonnadan gowrak we takmynan 16 million CNY bahasy bolan enjamlary Týanjininden Pakistanyň Karaçi şäherine daşamaga jogapkärdi.

Suw sport enjamlaryny daşamak meselesi

2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Hytaýyň suw sport topary halkara ýaryşyna gatnaşdy.Hytaýyň Sport Baş Dolandyryşynyň talaplaryna laýyklykda, toparymyz çarter uçuşy bilen ýelkenli gämileri, motosiklleri, gaýyklary we beýleki suw sport enjamlaryny Hytaýa daşamak üçin jogapkärdi.

/ biziň klassiki ýagdaýlarymyz /