Custöriteleşdirilen halkara ýük hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Halkara ýükleme ýöriteleşdirilen hyzmaty Medoc-yň esasy kärhanalarynyň biridir.

Ippingük daşaýan toparyň on ýyldan gowrak iş tejribesi bar.CMA, COSCO, OOCL, Hyundai, MSC, bir we ş.m. ýaly onlarça halkara liner kompaniýalary bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzy dowam etdirdik, hyzmatlarymyz dünýäniň 80-den gowrak ýurduny öz içine alýar we konteýner bilen işlemek mümkinçiligini 2 milliondan gowrak saklaýarys. Halkara ýük daşamak işiniň bäsdeşlige ukyplylygyny doly üpjün edip biljek ýylda TEU.Häzirki wagtda hyzmatdaşlarymyza Şençzhenen portundan, Şanhaý portundan, Ningbo portundan, Çingdao portundan, Sýamen portundan we Dalian portundan Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika ýurtlaryna, şol sanda kosmos bron etmegi üpjün edip bileris. , ýer transporty, gaplamak, ammar, gümrük deklarasiýasy, barjak portundaky gümrük resmileşdiriş gullugy, daşary ýurt ammarlary, tranzit we eltiş we beýleki giňişleýin halkara transport hyzmatlary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Hyzmat pudagy polat, awtoulag, elektronika, himiýa senagaty, maşyn, magdançylyk, bagbançylyk, lukmançylyk we ş.m. ýaly onlarça pudagy öz içine alýar.

Deňiz transporty pudagyndaky tejribämiz we çeşmelerimiz Hytaýdan köp mukdarda import edilýän deňiz önümleri bolan müşderilere kömek edip biler.

Indi siziň üçin aşakdaky ýokary hilli halkara iberiş hyzmatlaryny üns bilen taýýarladyk:

1. Doly konteýner halkara iberiş hyzmatlary

Demirgazyk Amerika ugry:

Hytaý Şençzhenen / Ningbo / Şanhaý - Los An Angeleseles / Wankuwer / Toronto,

Günorta Amerika Gündogar ugry:

Hytaý Şençzhenen / Ningbo / Şanhaý-Buenos Aýres, Montewideo Santos, Paranagua, Rio Grande, Rio de Janeaneýro, ITAJAI, Asuncion, Pearson.

Günorta Amerika we Günbatar ugry:

Hytaý Şençzhenen / Ningbo / Şanhaý-Buenaventura, Callao, Guaýaquil, Iquique, Wal Paraiso, San Antonio.

Merkezi Amerika we Karib deňzi:

Hytaý Şençzhenen / Ningbo / Şanhaý-Willemştad, Belize şäheri, Puerto limon, Gawana, Port au Şazada, Kingston we Panama şäheri.

2. LCL halkara ýük daşama hyzmatlary

ýörite kazyýet hyzmaty

bir duralga logistika hyzmaty

NVOCC halkara ýük daşama hyzmaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň