Biz bilen habarlaşyň

ŞAHSY MAGLUMATLAR

Medoc Cargo bilen gyzyklananyňyz üçin köp sag boluň.Gözlegiňize netijeli çemeleşmegimiz üçin işiňiz barada aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris.Talaplaryňyzy jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin 24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.Berýän ähli maglumatlaryňyz gizlin hasaplanar.

salgysySalgysy: Hytaýyň Şençzhenen şäheri, Longgang etraby, Wuhe şaýoly, 4-nji gat, ililifang Çuanggu

24gf-telefonTelefon: +86 755 8450 3167

24gf-telefonTelefon: +86 153 7406 6668

212E-poçta:enquiry@medoclog.com

WhatsApp:

whatsappwhatsapp:+86 15374066668

12
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň