Kompaniýanyň tertibi

BIZ hakda

Hytaýdan gelen üçünji tarap halkara logistika hyzmatyny üpjün ediji Medoc, 2005-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Dörediji toparyň ortaça 10 ýyldan gowrak halkara logistika tejribesi bar.

MEDOC

Medoc döredileli bäri, Hytaýyň zawodlary we halkara importçylary üçin halkara söwda işini has gowy tamamlamaga kömek etmek üçin ygtybarly halkara integrirlenen logistika hyzmatyny üpjün ediji bolmak isleýär.

Medoc, hytaý üpjünçilik zawodlary, Hytaý gümrükhanalary, halkara awiakompaniýalar, gämi gatnaw kompaniýalary, barjak ýurtlaryň gümrükleri we daşary ýurtlarda saklamak we eltip bermek çeşmeleri ýaly halkara söwdasyndaky ähli möhüm baglanyşyklary giňeltdi we birleşdirdi.

212
img (2)

Howa gatnawy

Howa gatnawy pudagynda Medoc EK, LH, CZ, Oz, MU, QR, EK, AA, 3V, UA, N4, TK, UC, Ba we beýleki halkara awiakompaniýalar bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Medoc şu wagta çenli Hytaýyň esasy port howa menzillerinde (Gonkong, Şençzhenen, Guan Guangzhouou, Sýamen, Fuzhou, Şanhaý, Hangzhou, Ningbo, Nanjing, Nançang, Çhengzhouou, Wuhan, Çanşa) dünýäde howa gatnawyna mätäç müşderilere hyzmatlary hödürlemek ukybyna eýedir. , Hefei, Kunming, Chengdu, Chongqing, Si'an, Pekin, Qingdao, Tianjin, Jinan, Yantai, Dalian) ýük bronlamak we tutuş maşyn çarter hyzmatlary ýaly.

Deňiz transporty

Okean ýük daşamak pudagynda Medoc, MSC, CMA, COSCO, OOCL, Hyundai, ONE, HPL we beýleki halkara ýük daşaýan kompaniýalar bilen durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we Şençzhenen, Guan Guangzhouou, Şanhaý, umman transport hyzmatlaryny doly üpjün etmek ukybyna eýe. Ningbo, ingingdao, Dalian portlary.

img (1)

ÜPJÜNÇILIKLERI

Bu tagallalar we köp ýyllyk ýygnamak arkaly Medoc kem-kemden doly halkara howa we deňiz transport hyzmat ulgamyny emele getirdi.Içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlar üçin giňişleýin halkara logistika çözgütlerini üpjün edip biljek ajaýyp transport ulgamy bar.

Bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirilende, Medoc topary Hytaýyň üpjünçilik zynjyrynyň çeşmeleri bilen has tanyşdyr.Şençzhenen, Guan Guangzhouou, Şanhaý, Pekin, Ningbo, Yiwu, Çingdao, Dalian we Hytaýyň beýleki şäherlerinde ösen hyzmat torlaryny we ammarlaryny döretdi.

Medoc toparynyň dil artykmaçlyklary hem bar.Eger işiňiz Hytaý bilen baglanyşykly bolsa, ABŞ-dan, Kanadadan, Angliýadan, Europeanewropa Bileleşiginden, Meksikadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Russiýadan, Gazagystandan, Medok hyzmatdaşyňyz bolup biler.