imgHytaý - Perunyň ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Medoc howa, deňiz transport hyzmatlary we serhetaşa elektron söwda howa transport paketleri boýunça “Hytaý -Peru” bar.Halkara magistral liniýasynda, Medoc hepdelik durnukly çarter paketine we deňiz transportynyň ýöriteleşdirilen hyzmatlaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peru hakda

Peru Respublikasy ýa-da gysgaça Peru, Günorta Amerikanyň günbatarynda, demirgazykda Ekwador we Kolumbiýa, gündogarda Braziliýa we Boliwiýa, günortada Çili we Günbatarda Pacificuwaş ummany bilen serhetleşýän ýurt.32urt 32,4955 million ilaty bolan 25 sebite bölünip, Günorta Amerikada bäşinji orunda durýar.Perunyň ykdysadyýeti esasan oba hojalygyna, balykçylyga, magdançylyk we önümçilige (dokma ýaly) baglydyr.

Peruda ýerli ilatyň ortaça ýaşy 31 ýaşynda, takmynan 24 million internet ulanyjy we toruň aralaşmagy 75%.

2020-nji ýylda Perunyň elektron söwda bazarynyň göwrümi 4 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 120 göterim ýokarlandy, şolardan 72 göterimi daşary ýurt önümlerinden, 28 göterimi Perudan gelen daşary ýurtlular tarapyndan satyn alyndy, şolardan 65-si % paýtagt Limada jemlenipdi.

Peruda meşhur elektron söwda platformasy “Mercado Libre”.Ösüş nukdaýnazaryndan, mebel we durmuş enjamlary (23%), oýunlar we şahsy güýmenje (22%), şahsy ideg we iýmit iň çalt ösýän zatlardyr

Peru has ir gelen we iň köp hytaý ilatly nokady bolan Latyn Amerikasy ýurtlarynyň biridir we hytaýlylaryň ilaty takmynan 3 million.

Esasy şäherleri: Lima, Kusko, Arequipa, Aýakuço, vanuko, Ikitos.

Peru erkin söwda syýasatyny durmuşa geçirýär.Esasan mineral önümleri, nebit, oba hojalygy we maldarçylyk önümleri, dokma önümleri, balykçylyk önümleri we ş.m. eksport edýär. 2017-nji ýylda Perunyň umumy söwda mukdary 83,71 milliard dollar, şol sanda eksportda 44 milliard dollar we import 39,71 milliard dollar boldy. ýyl bilen deňeşdirilende degişlilikde 16%, 22.1% we 9,9% ösüş.Esasy söwda hyzmatdaşlary Hytaý, ABŞ, Braziliýa, Kanada we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň