Hytaý - Eastakyn Gündogaryň ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Eastakyn Gündogaryň ýörite ugry Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Bahreýn, Saud Arabystany, Müsür, Eýran, Ysraýyl, Iordaniýa, Kuweýt, Liwan we ş.m. ýurtlary we sebitleri öz içine alýar.

Eastakyn Gündogarda 10 ýyldan gowrak hyzmat tejribämiz bar we ýokardaky ýurtlar üçin ýük daşamak, howa gatnawy we gyssagly hyzmatlar berip bileris.Käbir ýurtlarda salgyt (DDP) hyzmatlaryndan soň eltip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Aşakdakylar esasan Eastakyn Gündogaryň ýörite ugry tarapyndan ulanylýan Logistika hyzmatlarydyr:

Hytaý - BAE howa ýoly bilen gapydan (Hytaý materigi / Gonkong)

Hytaý - BAE deňiz arkaly - gapydan gapy

Eltip beriş gerimi: Dubaý;Şar Jah, Abu Dabi, Al Aýn, Ajman, Ras Al Haýma, umm alquain

Hytaý - Saud Arabystany howa arkaly - gapydan-gapy

Hytaý - Saud Arabystany deňiz arkaly - gapydan-gapy

Hytaý - Katar howa arkaly - gapy-gapy

Hytaý - Katar deňiz arkaly - gapydan gapy

Eastakyn Gündogar hakda

Eastakyn Gündogar (Iňlis: Eastakyn Gündogar, Arapça: الشرق الأوسط, Hebrewewreýçe: המזרח התיכון, Parsça: خاورمیانه) the gündogar Ortaýer deňziniň günorta böleginden Pars aýlag kenaryna çenli, Owganystandan başga Günbatar Aziýanyň köp bölegini öz içine alýar , Afrikadaky Müsür we Russiýa bilen serhetdäki Daşarky Kawkaz. 15 million inedördül kilometrden gowrak we 490 million ilaty bolan 23 töweregi ýurt we sebit bar.

Günbatar Aziýanyň ýurtlary we sebitleri Saud Arabystany, Eýran, Yrak, Kuweýt, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katar, Bahreýn, Türkiýe, Ysraýyl, Palestina, Siriýa, Liwan, Iordaniýa, Yemenemen, Kipr, Jorjiýa, Ermenistan we Azerbaýjan.(19)

Demirgazyk Afrika ýurtlary we sebitleri Müsür, Liwiýa, Tunis, Al Algerir, Marokko, Madeira adalary, Azores adalary we Günbatar Sahara.

Eastakyn Gündogaryň nebit gorlary, dünýädäki umumy ätiýaçlyklaryň 61,5% -ini, önüm hasaplary 30,7%, eksport mukdary bolsa 44,7%.

Nebit öndürýän esasy ýurtlaryň arasynda Saud Arabystany, Kuweýt, Birleşen Arap Emirlikleri, Eýran we Yrak bar.Şolaryň arasynda Saud Arabystany, Kuweýt, Birleşen Arap Emirlikleri we beýlekiler nebit eksport edip ep-esli ykdysady girdeji gazandy.

Baý ýurt boluň.Saud Arabystany Eastakyn Gündogarda iň uly nebit gorlary bolan ýurtdyr we dünýäde ikinji ýerde durýar.Barlanan nebit gorlary 262,6 milliard barrele barabar bolup, dünýädäki nebit gorlarynyň 17,85% -ini emele getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň