imgHytaý - Kolumbiýa ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Medoc “Hytaý-Kolumbiýa” howa we deňiz gatnawy, serhetaşa elektron söwda paketleri, şol sanda howa düzgünnamasy, tagta bukjasy we deňiz konteýnerlerini birleşdirmek hyzmatlary üçin gapy-gapy hyzmatlaryny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kolumbiýa hakda

Kolumbiýa Respublikasy (Ispança: Rep ú blica de Kolumbiýa), "Kolumbiýa" diýlip atlandyrylýar, Günorta Amerikanyň demirgazygynda ýerleşýän gury ýer we deňiz ýurdy, gündogarda Wenesuela we Braziliýa, günortada Ekwador we Peru bilen serhetleşýär. Günbatarda Pacificuwaş ummany, demirgazyk-günbatarda Panama we demirgazykda Karib deňzi.Kolumbiýa 1141748 inedördül kilometr meýdany tutýar.2019-njy ýylyň noýabr aýyna çenli Kolumbiýa Respublikasy 32 welaýata we paýtagt Bogota bölünýär.Ilaty 50339443

Esasy şäherleri: Medellin, Bogota, balanqiýa, Kartagena, Kali.

Kolumbiýa Respublikasynyň milli ykdysadyýetiniň sütün pudaklary oba hojalygy we magdançylyk pudagydyr.Mineral baýlyklara baý, nebit, tebigy gaz, kömür we zümrüd esasy mineral ýataklary bolup, olaryň arasynda zümrüd ätiýaçlyklary dünýäde birinji ýerde durýar.Senagat esasan sement, kagyz öndürmek, gazlandyrylan gaz, polat, dokma we beýleki bölümleri öz içine alýar.Esasy oba hojalyk önümleri kofe, banan we gül bolup, olardan kofe we ​​banan eksportynyň mukdary dünýäde üçünji, gülleriň eksport mukdary bolsa dünýäde ikinji ýerde durýar.

Esasy dil hökmünde takmynan 50 million ilaty we ispan ilaty bolan Kolumbiýa Latyn Amerikasynda söwda taýdan özüne çekiji ýurt.Kolumbiýada şu wagta çenli takmynan 35 million internet ulanyjy bar, takmynan 70%.

2021-nji ýylda Kolumbiýanyň elektron söwdasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40% ýokarlandy we onlaýn dükanlaryň 50% -i Bogotada ýaşaýardy.

Kolumbiýada meşhur onlaýn söwda platformalary merkadolibre we Amazon.Mundan başga-da, falabella, öý merkezi, exito, OLX, LiNiO we aliexpress ýaly elektron söwda platformalary kolumbiýalylar tarapyndan ulanylýar.Söwdaçy hem 2021-nji ýylda ýurda girdi.

Kolumbiýada “Facebook”, “WhatsApp”, “instagram”, “youtube” we “twitter” meşhur sosial ulgamlardyr.Elektron söwda web sahypalary bilen deňeşdirilende, ýaşlar sosial media arkaly onlaýn söwda etmegi makul bilýärler, iň köp paýy “Facebook”.“Black Friday” we “Cyber ​​Duşenbe” iň möhüm ýerli söwda festiwallarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň